RSCTG 118/19. Acceso á información pública da Inspección de Servizos Sanitarios do SERGAS sobre actuación médica
Resultado: Inadmisión