RSCTG 118/18. Reclamación dunha empresa contra unha resolución da Xefatura  Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria que permite o acceso á información a outra firma no marco dunha autorización para explotación mineira.