RSCTG 117/21. Acceso á información relacionada coas autorizacións outorgadas pola Consellería de Economía, Empresa e lnnovación para a realización de actividades mineiras e industriais no lugar de Monte da Trinidade (Lourenzá, Lugo)

Resultado: Desestimación