RSCTG 117/17. Solicitude de información ante a Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia en relación aos servizos laborais prestados polo reclamante (PDF). Outros formatos: docx | rtf | txt