RSCTG 116/18 ao Servizo Galego de Saúde (SERGAS) sobre a identidade das persoas que integran a Comisión Central de Farmacia e Terapéutica. Resultado: Estimación parcial.