RSCTG 116/17. Solicitude de información ante a Consellería do Mar  (PDF). Outros formatos: docx | rtf | txt