RSCTG 113/20. Acceso á información pública da Consellería do Mar no asesoramento a Turquía

Resultado: Desestimación