RSCTG 113/18. Solicitude de información sobre percepcións dos ex presidentes da Xunta de Galicia. Arquivo por desistencia da persoa promotora.