RSCTG 112/19. Acceso á información pública do SERGAS
Resultado: Desestimación