RSCTG 112/18. Acceso á información pública da Consellería de Educación sobre o Plan Galego de Financiamento Universitario.