RSCTG 111/20. Acceso á información pública do Concello de Sarria sobre actuacións, plans e programas en materia de seguridade e saúde do persoal funcionario e laboral do concello

Resultado: Inadmisión