RSCTG 111/18. Solicitude de información sobre a denegación de axudas a concellos para mellora de infraestructuras que concede a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.