RSCTG 111/17. Solicitude de información ante a Consellería do Mar de certificados de actos presuntos, entre outros (PDF). Outros formatos: docx | rtf txt