RSCTG 110/18. Petición de documentación nun porcedemento de queixa pola atención sanitaria recibida cursada ante o Colexio Oficial de Médicos da Coruña.