RSCTG 11/18. Solicitude de acceso á información da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre permutas docentes definitivas