RSCTG 109/22 Reclamación fronte a falla de información polo Consello de Contas de Galicia. 

Resultado: Inadmisión