RSCTG 109/20. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre táboas ou series de datos sobre evolución e incidencia da COVID-19 na poboación galega 

Resultado: Estimación por motivos formais