RSCTG 109/17. Solicitude de acceso á información pública dun grupo de acción local GAPL1 sobre xornadas técnicas celebradas no Porto de Celeiro.