RSCTG 108/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre o título urbanístico habilitante para a ampliación de tres construcións situadas nas Illas Cíes.

Resultado: Estimación