RSCTG 107/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidades sobre listaxe de prazas vacantes da categoría de vixiantes de arquivos, bibliotecas e museos (V-10E), de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Resultado: Estimación formal