RSCTG 107/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre cualificacións do proceso selectivo de persoal funcionario dos corpos docentes na especialidade de debuxo

Resultado: Inadmisión