RSCTG 106/20. Acceso á información pública da Axencia Galega de Innovación sobre as custas do proxecto Ignicia (MATPRINT)

Resultado: Estimación por motivos formais