RSCTG 106/19. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre convenios asinados cunha empresa de enerxía eólica
Resultado: Estimación