RSCTG 106/18. Solicitude de información denegada pola Dirección Xeral da Función Pública en relación coa amortización da praza dun xefe de sección.