RSCTG 105/19. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre as instalación para un espectáculo taurino
Resultado: Estimación