RSCTG 103/19. Solicitude de información ao Concello de Oleiros
Resultado: Inadmisión