RSCTG 102/19. Denegación de acceso á información do Concello de Ourense
Resultado: Estimación