RSCTG 101/22 Acceso á información pública do Concello de Santiago de Compostela sobre achegas económicas e contratos adxudicados, convenios asinados e subvencións concedidas por unha empresa pública -relacionado co expediente RSCTG 63/2021-.

Resultado: Estimación