RSCTG 101/18. Solicitude de información ao Concello da Coruña sobre titularidade dunha estrada.