RSCTG 100/20Acceso á información pública do Concello de Esgos sobre requirimentos e notificacións ao titular dunha parcela para retirada de biomasa vexetal do predio

Resultado: Estimación