RSCTG 100/19. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre desafectación e permuta de camiños
Resultado: Estimación