RSCTG 10/20. Acceso á información pública de Augas de Galicia sobre autorización de verquidos á empresa concesionaria dun dereito mineiro
Resultado: Estimación