RSCTG 1/23 Acceso á información pública do Concello do Vicedo sobre diversos exercicios prácticos relativos aos procesos selectivos convocados para a provisión de diversas prazas.

Resultado: Estimación formal