RSCTG 1/22. Acceso á información pública do Concello de Baiona relativa a un expediente de comunicación previa de obras

Resultado: Desestimación