RSCTG 1/20. Acceso á información pública da S.X de Medios por silencio administrativo na soicitude de identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados exptes. da Xunta Electoral Provincial de A Coruña
Resultado: Estimación