RSCTG 08/19, 09/19, 10/19, 11/19 y 12/19. Acceso á información pública do Concello de Ribadeo sobre o proxecto de legalización do tratamento de augas residuais en Illa Pancha.