RSCTG 069/2017. Solicitude de acceso a documentos de información pública do Concello de Triacastela en materia orzamentaria, de contratación e de actas dos órganos de goberno.