RSCTG 065/2017. Información sobre o Plan sectorial de ampliación do Polígono Industrial do Concello de Begonte.