RSCTG 064/17. Solicitude de xustificación da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da idoneidade da instalación de dispositivos de video vixilancia no Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela.