RSCTG 06/19. Acceso a unha acta do consello de administración da sociedade Xestur.

*Estimación para retroacción.