RSCTG 055/2016. Información sobre a falta de resposta da Consellería de Política Social a un requerimento de información do Defensor del Pueblo