RSCTG 053/2016. Información do Concello de O Grove sobre dispositivos de video vixilancia.