RSCTG 050/2016. Actas de goberno local do ano 2016 do Concello de Abadín