RSCTG 05/19. Solicitude de copia de expediente á Consellería de Cultura e Turismo dunha denuncia sobre actuacións realizadas na contorna do xacemento arqueolóxico de Cova Eirós.