RSCTG 046/17. Acceso á información do Concello de Oleiros