RSCTG 045/16. Información da Xunta de Galicia sobre criterios de acollemento en familia extensa