RSCTG 044/16. Consulta de datos sobre contas anuais de cooperativas galegas