RSCTG 043/17. Solicitude de información á Consellería do Mar de copia dun proxecto de local social.