RSCTG 041/2016. Solicitude de acceso á información sobre plans de emprego