RSCTG 038/17. Solicitude de información sobre convenios de colaboración entre a Consellería do Mar e o Colegio de Ingenieros Navales de España.